Print deze pagina

Verliesbeheersing

Verliesbeheersing of Loss Control is in optima forma de verzameling van:

 

Proactief genomen maatregelen om verlies a.g.v. ongevallen, verwondingen en of materiele schade te voorkomen en of te reduceren.

Het is dé manier om kosten te beheersen en arbeidsomstandigheden te verbeteren ten gunste van de produktiviteit, de groei en de winstgevendheid van de organisatie

 

Het doel van elke organisatie is het maken van winst en de continuïteit daarvan zeker te stellen. Voor niet-commerciële instellingen gelden veelal andere uitgangspunten, maar ook hier gaat het uiteindelijk om het zekerstellen van de continuïteit.
Het behalen van het doel van de organisatie is sterk afhankelijk van de personele en materiele inzetbaarheid. Het beleid van een organisatie zal er dan ook op gericht moeten zijn deze inzetbaarheid op een zo hoog mogelijk peil te brengen en te houden
De veiligheid binnen een organisatie levert aan de inzetbaarheid van personeel en materieel een belangrijke bijdrage. Veiligheid betekent immers dat door middel van verliesbeheersing ongewenste of niet bedoelde verliezen tot het onvermijdelijke minimum (dat wil zeggen: de onvermijdelijke bedrijfsrisico's) beperkt blijven.
Veiligheid leidt niet alleen tot minder verliezen (de kostenfactor) en een efficiënte bedrijfsvoering, maar zorgt ook voor het behoud van de goed naam van organisatie en product.

 

Verliesbeheersing bestaat uit de volgende drie opeenvolgende fasen:

 

Het identificeren van de risico's (faalfactoren) binnen een organisatie wordt bereikt door een detectie van de heersende onveiligheid aan de hand van meldingen van ongevallen, incidenten en onveilige situaties. Het is daarom van groot belang dat het melden van ongevallen, incidenten en onveilige situaties  sterk wordt gestimuleerd op elk niveau in de organisatie.
Analyse van geconstateerde risico's vindt plaats naar aanleiding van de ingediende meldingen. Deze meldingen moeten zo snel mogelijk worden geregistreerd, geinventariseerd en gestructureerd om ze toegankelijk te maken voor analyse.

Het opheffen van de risico's bestaat uit het -op grond van de verkregen analysegegevens- nemen van preventieve en correctieve maatregelen. Op de uitvoering van die maatregelen moet controle worden uitgevoerd. Pas wanneer de maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd kan gesproken worden van het opheffen van de geconstateerde risico's en dus: het opheffen van de onveiligheid in de organisatie.

 

Naar boven

Gelezen: 18136 keer
ClassBase

Heldere, doelgerichte informatie voor optimale communicatie. Samen het doel bereiken.

Website: www.classbase.nl

Recente artikelen van ClassBase