Onderwijs en Veiligheid - Je bent een held als je incidenten meldt!

Een ontspannen en prettige sfeer op school draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs.

Goede informatie en instrumenten zijn hierbij van groot belang. Ook heeft de school zorgplicht voor een ieder die daar aanwezig is.

U moet aantoonbare risico’s voorkomen of beperken. ClassBase is hiervoor hét uitgelezen instrument als ondersteunend hulpmiddel, top-down én bottom-up.

 

Incidentenregistratie is een belangrijk instrument om het veiligheidsbeleid te ondersteunen en te evalueren.

Het helpt (beter) inzicht te verkrijgen in ieders eigen veiligheidssituatie en om adequaat en steeds beter te kunnen handelen.

 

Bekijk de film Sound Decisions

Geregistreerde gebruikers