Verliesbeheersing

Verliesbeheersing is een voortdurend, zich herhalend proces, dat bestaat uit drie opeenvolgende fasen:

  Indentificeren

  Analyseren

  Opheffen

 

Bekijk de film Sound Decisions

Geregistreerde gebruikers